Statut i status prawny Bursy Regionalnej w Ostrołęce


Bursa Regionalna w Ostrołęce powstała na mocy
Uchwały Nr 127/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 lipca 2010 roku
(w sprawie utworzenia Bursy Regionalnej w Ostrołęce
).

Bursa Regionalna w Ostrołęce jest publiczną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, w tym uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.

Bursa Regionalna w Ostrołęce ma siedzibę w Ostrołęce przy ulicy Traugutta 9a.

Organem prowadzącym Bursę Regionalną w Ostrołęce jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Bursa Regionalna w Ostrołęce działa na podstawie statutu nadanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.


Akt założycielski Bursy Regionalnej w Ostrołęce

POBIERZ

Statut Bursy Regionalnej w Ostrołęce

POBIERZ


Opublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 20.09.2018
Podpisał: Krzysztof Laszczkowski
Dokument z dnia: 07.12.2011
Dokument oglądany razy: 1342
27.02.2020 // bip.bursa.ostroleka.pl