RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny Bursy Regionalnej w Ostrołęce


Bursa Regionalna w Ostrołęce powstała na mocy
Uchwały Nr 127/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 lipca 2010 roku
(w sprawie utworzenia Bursy Regionalnej w Ostrołęce
).

Bursa Regionalna w Ostrołęce jest publiczną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, w tym uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.

Bursa Regionalna w Ostrołęce ma siedzibę w Ostrołęce przy ulicy Traugutta 9a.

Organem prowadzącym Bursę Regionalną w Ostrołęce jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Bursa Regionalna w Ostrołęce działa na podstawie statutu nadanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.


Akt założycielski Bursy Regionalnej w Ostrołęce

POBIERZ

Statut Bursy Regionalnej w Ostrołęce

POBIERZOpublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 08.10.2015
Podpisał: Krzysztof Laszczkowski
Dokument z dnia: 07.12.2011
Dokument oglądany razy: 1 124