bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: LINK

Statut Bursy

Bursa Regionalna w Ostrołęce powstała na mocy

Uchwały Nr 127/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 lipca 2010 roku
(w sprawie utworzenia Bursy Regionalnej w Ostrołęce).

Bursa Regionalna w Ostrołęce jest publiczną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, w tym uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.

Bursa Regionalna w Ostrołęce ma siedzibę przy ulicy Traugutta 9A, 07-410 Ostrołęka.

Organem prowadzącym Bursę Regionalną w Ostrołęce jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Akt założycielski Bursy Regionalnej w Ostrołęce

Statut Bursy Regionalnej w OstrołęceOpublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 03.03.2020
Podpisał: Krzysztof Laszczkowski
Dokument z dnia: 03.03.2020
Dokument oglądany razy: 226