bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

Dyrektor Bursy Regionalnej w Ostrołęce ogłasza nabór na wolne stanowisko:

  • SZEF KUCHNI (1 etat)
  • STARSZY KUCHARZ (1 etat)
  • INTENDENT (1 etat)
  • POMOC KUCHENNA (4 etaty)

Miejsce pracy:
• Bursa Regionalna w Ostrołęce, ul. Traugutta 9A, 07-410 Ostrołęka.

Termin, miejsce i forma składania ofert:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Bursy Regionalnej w Ostrołęce, ul. Traugutta 9a, 07-410 Ostrołęka
w godz. od 8:00 – 15:00 do dnia 14.06 2024 r.
w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
Nabór na stanowisko: .........

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pełna treść oferty na poszczególne stanowiska do pobrania poniżej (pliki PDF):

 


SZEF KUCHNI


STARSZY KUCHARZ


INTENDENT


POMOC KUCHENNA


 

Wzory oświadczeń:

1) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku intendent

 

2) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 

 Opublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 22.05.2024
Podpisał: Alina Ambroziak
Dokument z dnia: 22.05.2024
Dokument oglądany razy: 5 061